زبان

زبان، یک زبان منزوی (یعنی زبانی که با هیچ زبان دیگری مرتبط نیست) و یکی از زبان‌های اصلی جهان، با بیش از ۱۲۷ میلیون…