مرور رده

اطلاعات

سوا،ناگانو

سوا،ناگانو لذت‌های اونسن، دوچرخه‌سواری در اطراف دریاچه سووا، کرال آبجوسازی، و خطرناک‌ترین جشنواره ژاپن منطقه…

شهر شیزوکا

شهر شیزوکا ،خانه یک شوگان، میگوی گیلاسی، و مرکز چای سبز ژاپن شهر ساحلی شیزوکا در اقیانوس آرام که در امتداد خلیج…